Hopp til hovedinnhold

I en totalentreprenad åt VA Syd bygger AF Bygg Syd en tryckstegringsstation för renvattendistribution i Eslövs kommun.

Projektstatus

   Dec 2017
   Maj 2018

   Tryckstegring

   En tryckstegringsstation behövs för att öka trycket på renvattnet när det färdas långa sträckor.

   • 11,9 milj SEK

    i ordervärde

   • Renvatten

    har särskilda hygienkrav

   AF Gruppen

   Färdigställandefas

   Vårt arbete inkluderar mark, bygg samt installationer och allt kommer att färdigställas till månadsskiftet maj/juni 2018.

   Känsliga arbetsmoment

   Stationen kopplas på det befintliga systemet, vilket alltid är en utmaning. Projektet har därför inneburit många känsliga arbetsmoment. Bland annat har vi förlagt visst arbete nattetid eftersom det då är minsta möjliga vattenflöde i det befintliga systemet.

   Vi har på ett ställe klämt ihop en av de 40 cm stora ledningarna med ett verktyg vi inte hade tillgängligt i Sverige utan har fått låna in. Detta är ett unikt moment och hade det inte fungerat hade det haft stora konsekvenser på hela projektet.

   Projektinfo

   Kund: VA Syd
   Entreprenadform: Totalentreprenad
   Entreprenör: