Hopp til hovedinnhold

Sjöhögs avloppsreningsverk

I samverkan med Ystad kommun och Purac genomförde AF Bygg Syd en omfattande om- och tillbyggnad av befintligt avloppsreningsverk.

Projektstatus

   Aug 2014
   Aug 2016

   Om projektet

   Projektet inkluderade nybyggnation av två större mellansedimenteringsbassänger, komplett inloppsbyggnad, blåsmaskinbyggnad och slamhanteringsbyggnad. Det utfördes även en omfattande ombyggnation och renovering av befintliga bassänger och byggnader inom reningsverket. En utmaning i projektet var att reningsverket var i drift under hela projekttiden.

    AF Gruppen

    Västerleden 129, 271 44 Ystad

    Projektinfo

    Affärsenhet: AF Bygg Syd AB
    Kund: Purac/Ystad kommun
    Entreprenadform: Totalentreprenad i samverkan