Hopp til hovedinnhold

Vindpark Riskebo, Hedemora

Vindpark Riskebo i Hedemora kommun ska ge förnybar energi motsvarande årsförbrukningen av hushållsel i 26 000 villor. Kanonaden Entreprenad Mälardalen projekterar och bygger för sju vindkraftverk, som ska leverera grön el i 30 år.

Projektstatus

   Feb 2020
   Aug 2021

   Bryter mark för grön energi

   Kanonadens uppdrag är att finslipa de slutliga placeringarna av vindkraftverken för att säkerställa god byggbarhet och liten påverkan på naturen samt att utföra alla delar fram till resningen av de 200 meter höga kraftverken. Kanonaden projekterar och bygger vägar, ytor och fundament, elnät och kopplingsstationer. Vägarna dimensioneras för att ge fri passage för transporter av 80 meter långa vingar, och material och utförande väljs för att hålla för drift i 30 år.

   • 131 GWh/år

   • Totalentreprenad

   AF Gruppen

   Vindpark Riskebo

   En helhet för effektiv kraftproduktion

   Vindpark Riskebo växer fram i skogen - ägd av Sveaskog - utmed E16 mitt emellan Falun och Hofors. Effektiv vindkraftsproduktion handlar om att skapa en bra helhet för kunden. Vägar och ytor ska disponeras så att de underlättar installation och drift av vindkraftverken. Elnät och kopplingsstationer ska dras så att energiförlusterna minimeras och samtidigt måste natur- och kulturvärden skyddas. I området finns en fäbod, hällskog och kolbottnar, som vittnar om gamla tiders tillverkning av träkol till järnbruken.

   Projektinfo

   Kund: Stena Renewable, i samarbete med Dala Vind
   Entreprenadform: Totalentreprenad
   Entreprenör:
   Websida: kanonaden.com