Hopp til hovedinnhold

Hisingsleden, Göteborg

Breddning av 2,2 kilometer lång vägsträcka samt bättre förutsättningar för gång- och cykeltrafiken.

Projektstatus

   Jan 2021
   Aug 2023

   Om Hisingsleden

   Hisingsleden är en väg av så kallat riksintresse, då den utgör en viktig förbindelse för tung godstrafik till och från Göteborgs Hamn, Volvo samt logistikverksamhet och raffinaderier på västra Hisingen.

   • 123 milj

    Projektstorlek i kr

   • Trafikverket

   • Byggnation av tre broar

   • Ny trafikplats

   AF Gruppen

   John Bunyans väg, 418 78 Göteborg

   Entreprenaden omfattar bland annat breddning av befintlig väg samt byggnation av tre broar och en ny trafikplats - Kålseredsmotet. Totalt rör det sig om en 2,2 kilometer lång sträcka med bättre förutsättningar för både bilister och gång- och cykeltrafikanter. Hisingsleden är ett utmanande projekt, då fordonstrafiken fortsätter som vanligt under både brobyggnation och breddning av väg.

   Projektinfo

   Projekttyp: Vägarbete
   Kund: Trafikverket
   Entreprenadform: Totalentreprenad
   Entreprenör: