Hopp til hovedinnhold

Östra Kvillebäcken, Göteborg

Projektet Kvillebäcken omfattade färdigställande av lokalgator inom exploateringsområdet Östra Kvillebäcken på Hisingen.

Projektstatus

   Sep 2019
   Maj 2020
   • 5 500 kvadratmeter

   • Högt trafikerad innerstadsmiljö

   • Stenläggning på gator som inte får stängas av för trafik

   • Ett komplext projekt med begränsade arbetsytor

   AF Gruppen

   Östra Kvillebäcken, 417 22 Göteborg

   I projektet ingick

   • Rivning av befintliga konstruktioner
   • Saneringsarbete
   • Nytt dagvattensystem
   • Ny gatubelysning
   • Träd- och planteringsytor
   • Parkutrusning
   • Busshållplatser med fiberarmerad betong i körfält
   • 6 500 kvadratmeter gatstensbeläggning
   • Asfaltering

   Projektinfo

   Kund: Trafikkontoret
   Entreprenadform: Utförandeentreprenad
   Entreprenör: