Hopp til hovedinnhold

Anläggning för sopsortering, Halmstad

På uppdrag av Halmstad Energi och Miljö har AF Bygg Syd byggt en anläggning för optisk sortering av kommunens hushållsavfall.

Projektstatus

   Mar 2016
   Apr 2017

   AF Bygg Syd bygger optisk sorteringsanläggning

   Efter drygt ett års byggtid lämnade AF Bygg Syd över den färdiga sopsorteringsanläggningen i Kristinehed utanför Halmstad. Här ska kommunens hushållsavfall på ca 45 000 ton/år hanteras. AF Bygg Syds uppdrag var själva byggnaden som rymmer sorteringsanläggningen. Maskin- och process låg utanför i en sidoentreprenad. Byggnaden är ca 2 000 kvadratmeter och består av en gjuten platta på pålad mark, en stålstomme och Parocväggar.

    AF Gruppen

    Kristinehedsvägen

    De boende i Halmstad har fått gröna påsar utdelade till sig, och anläggningen står redo. Utsorteringen kommer att ske genom att hushållen separerar matavfallet i gröna påsar som, läggs i den vanliga soptunnan. Resterande hushållsavfall läggs i en annan påse, och läggs precis som idag i det vanliga kärlet. När påsarna kommer till den nya sorteringsanläggningen, sorteras de automatiskt utifrån färg (optisk sortering). När påsarna med matavfallet sorterats ut öppnas och töms de i en del av anläggningen.

    Avfallet består till sist av tre olika delar. Ett brännbart restavfall, förpackningar och ett flytande råmaterial, så kallat slurry, för biogas- och biogödselproduktion. Restavfallet förbränns på Kristinehedsverket, som ligger precis intill. Förpackningarna skickas vidare för återvinning och slurryn sänds till en extern anläggning för biogasproduktion.

    Projektinfo

    Projekttyp: Företagsbyggnader
    Kund: Halmstad Energi och Miljö
    Entreprenadform: Utförandeentreprenad
    Entreprenör: