Hopp til hovedinnhold
Arkitekturen i Tallbohov Electric Village är anpassad för solceller både på tak och fasader.

Tallbohov Electric Village

180 hyresrätter i Järfälla kommun, nordväst om Stockholm, ska bli nästintill självförsörjande på el tack vare tekniska innovationer och en optimerad arkitektur.

Projektstatus

   Apr 2020
   Maj 2023

   Framtidens energismarta hus

   HMB Construction bygger fastigheterna på uppdrag av Tornet Bostadsproduktion, inom ramen för forskningsprojektet Tallbohov Electric Village som stöds av Boverket. Projektet går ut på att utveckla en metod för flexibel energiförsörjning, som med hjälp av AI väljer det energislag - solenergi, berg-/fjärrvärme eller köpt el - som för stunden ger lägst klimatavtryck, och förutser behov av lagring och förbrukning av energi. Dessutom utreds möjligheterna att lagra energi från solcellerna i form av vätgas för att kunna använda den under mörka årstider. Genom att sprida kunskapen om de nyskapande lösningarna förstärks samhällsnyttan av projektet.

    AF Gruppen

    Tallbohov Electric Village

    Projektinfo

    Arkitekt: Strategisk Arkitektur
    Kund: Tornet Bostadsproduktion
    Entreprenör: