- Vår plan är att konvertera den gamla fina tegelbyggnaden om ca 8 000 kvm till drygt 100 attraktiva lägenheter. Detaljplanen medger även en påbyggnad om tre våningsplan som alla får fantastisk utsikt över vattnet, säger Jonas Skingley, vd för AF Projektutveckling.

Därtill planerar AF Gruppen ytterligare ca 30 lägenheter, centrumlokaler och garage i nyproduktion på byggrätt mot Östra Eriksbergsgatan.

Den nya detaljplanen förväntas vinna laga kraft under 2018 och medger uppförande av ny bebyggelse, om- och påbyggnation samt bevarande av befintlig bebyggelse för ett blandat innehåll med tonvikt på nya bostäder och centrumverksamhet.

- Vi är glada och stolta över att AF Gruppen får fortsatt förtroende att bidra till utvecklingen av centrala Göteborg, säger Andreas Rydbo, vd för AF Gruppen Sverige.

I fjol tecknade AF Gruppen avtal om att utveckla en större byggrätt på Skeppsbron, som ska bli Göteborgs nya mötesplats på kajen vid Göta älv.