Projektet omfattar totalrenovering av huvudbyggnaden, samt sidobyggnad, bostadsdel, övningstorn och garage inklusive parkeringsdäck. Dessutom ska en sandsilo på platsen rivas. Den välkända fasaden på byggnaderna längst upp på Løvenskiolds gata ska bevaras. Brandstationen, som färdigställdes 1963, ska vara i full drift under byggtiden. Den ansvarar för flera av de viktigaste byggnaderna i Oslo, inklusive slottet och ett antal ambassader.

Enligt tilldelningsbeslutet för Briskebys brandstations samverkansentreprenad har det totala utvärderingsbeloppet på 5,9 miljoner legat till grund för utvärderingen. I den samarbetsorganisatoriska inledningsfasen ska byggnadsarbetet definieras och hållas inom uppdragsgivarens budget på 110 miljoner för projektets fas 2, som i kontraktet definieras som en option.

– Den här typen av uppdrag passar Thorendahl bra. Vi har den kompetens, erfarenhet och hanteringsförmåga som krävs för att renovera denna stolta byggnad. Vi satsar på egna proffs och tror att fastanställd personal är rätt väg att gå. Det säkrar att vi har god kapacitet och bevarar viktig specialistkompetens i företaget, säger vd och murmästare Ingvar Røang i Thorendahl.

Thorendahl ägs av MTH, som är en del av AF Gruppen. Företaget har satsat på fastanställd personal, vilket ger såväl Thorendahl som kunden god transparens och kontroll över arbetsförhållandena och utförandet av projektet.