Avtalet omfattar uppförande av 196 lägenheter fördelade på 7 lägenhetsfastigheter med parkeringskällare. Förutom lägenheterna innehåller projektet också upparbetning av ytor utomhus med bollplan, vandringsleder, gång- och cykelväg och gångbro över Ørfiskebekken som omger projektet.

Projektet kommer att genomföras som en totalentreprenad och har ett värde på 474 MNOK exkl. moms fördelat på 2 byggetapper. Bygget startar första juni 2019 och beräknas vara klart under fjärde kvartalet 2021. Ett förbehåll för att inleda etapp 2 är att förhandsförsäljningen är tillräcklig.

-  Vi ser fram emot att sätta igång arbetet med detta stora bostadsprojekt i Nittedal. Øie Eiendomsutvikling AS är en ny kund för AF Gruppen, och vi ser fram emot ett bra samarbete, säger Morten Grongstad, koncernchef för AF Gruppen.