Med GBP 1,5 miljarder årligen i genomsnittliga väntade investeringar under de kommande åtta åren, är den brittiska kontinentalsockeln den största av de globala offshore bortforslings- och återvinningsmarknaderna. Fairfield Decom representerar ett stort steg mot en mer nyskapande och hållbar industri för offshore bortforsling och återvinning. Kunder kommer dra nytta av en ny affärsmodell, utformad för att minska komplexiteten och antalet kontrakt, och leverera operativ effektivitet, kostnadseffektivitet och förutsägbarhet som bidrar till mål om 35% kostnadsminskning, ett mål fastställt av olje- och gasmyndigheten i Storbritannien. Fairfield Decoms kunder kommer att dra nytta av att ha direkt tillgång till de tre partnernas färdigheter, förmågor och tillgångar, samtidigt som Fairfield Decom kan leda, integrera och sedan utföra late-life-operationer och bortforsling- och återvinningsuppdrag. Detta är det vi kallar "next generation decommissioning".

AF Offshore Decom är en specialiserad entreprenör som har utvecklat lösningar för och genomfört bortforsling och återvinning av offshoreinstallationer de senaste 15 åren. Hereema har mer än 50 års erfarenhet av transportering, installation och bortforsling alla typer av offshoreanläggningar, inklusive fasta och flytande strukturer i grunt, djupt och mycket djupt vatten för offshore olje-, gas- och vindindustri. Decom Energy är den första fullständigt outsourcade late-life-operatören i Nordsjön, och har genom sitt dotterbolag Fairfield Energy, kommit långt i arbetet att bortforsla och återvinna Greater Dunlin-området.

Graeme Fergusson, VD för Fairfield Decom, kommenterar:
– Vi har byggt upp starka affärsrelationer med AF Offshore Decom och Heerema som avtalspartner i bortforslingen och återvinningen av Dunlins topside-strukturer och som allianspartner för integrerade affärsmöjligheter inom bortforsling och återvinning. De tre företagen har en oöverträffad erfarenhet av bortforsling och återvinning, men ännu viktigare är det att det finns en stor samstämmighet i vårt förhållningssätt till affärer och våra kärnvärderingar. Vår bakgrund som operatör innebär att vi förstår vad E&P-aktörerna efterfrågar – en integrerad lösning som er tekniskt robust, kommersiellt kreativ och som är en säker, kostnadseffektiv och miljövänlig lösning.

Bengt Hildisch, VD för AF Offshore Decom, betonar vikten av det nya företaget:
– AF Offshore Decom är mycket glada över att ha hittat partners med samma mål som vi. Etableringen av Fairfield Decom representerar en avgörande förändring av affärsmodellen för bortforsling- och återvinningsuppdrag. Det svarar på efterfrågan från olje- och gasmyndigheten i Storbritannien att skapa nya affärsmodellmodeller som minskar komplexiteten och ökar effektiviteten - "next generation decommissioning ".

Koos-Jan van Brouwershaven, CEO för Heerema kommenterar följande: – Hereema är stolt över att vara en del av denna unika nya verksamheten. Tre ledande företag inom global bortforsling och återvinning har gått samman för att tillhandahålla en smartare och billigare lösning för bortforsling och återvinning av offshorestrukturer. Som en erfaren offshoreentreprenör letar Hereema ständigt efter möjligheter att ytterligare stärka vår position på den internationella offshoremarknaden genom innovation, proaktivitet och pålitlighet. Fairfield Decom är ett utmärkt exempel på hur vi uppnår den ambitionen.

Skapandet av joint-venture-företaget är villkorat godkännande av de norska konkurrensmyndigheterna.

För ytterligare information: 
Amund Tøftum, Koncerndirektör Offshore +47 920 26 712
Bengt Hildisch, VD AF Offshore Decom +47 900 84 944