Dessutom valdes tre arbetstagarrepresentanter den 6 april 2022, där Espen Jahr (ny), Arne Sveen och Hilde Wikesland Flaen (omvalda) valdes.

Styrelsen i AF Gruppen består efter detta av Pål Egil Rønn (styrelseordförande), Arne Baumann, Hege Bømark, Saloume Djoudat, Hilde Kristin Herud, Kristian Holth, Erik Veiby, Arne Sveen, Espen Jahr och Hilde Wikesland Flaen (de tre sistnämnda är personalvalda representanter).

- Tillsammans med de omvalda styrelseledamöterna säkerställer vi en bra balans mellan kontinuitet och ny inspiration. Jag ser fram emot att samarbeta med styrelsen och ledningen för att säkerställa fortsatt lönsam tillväxt för AF Gruppen, säger Pål Egil Rønn, styrelseordförande i AF Gruppen.

Hilde Kristin Herud (49 år) är för närvarande VD og kommersiell chef för Norgips. Herud har lång erfarenhet som linje- och toppchef från en bransch relaterad till AF Gruppens verksamhet. Hon har tidigare haft ledande befattningar inom reklam- och förlagsbranschen och från en intresseorganisation. Herud har en masterexamen. Hon går nu ”Executive Board-programmet” på INSEAD.

Erik Veiby (58 år) är för närvarande styrelseordförande i Nordic Concrete Group och VD för Kongsvinger Betong. Han har tidigare varit VD för Betong Øst och har haft olika befattningar på Kongsvinger Betongindustri. Veiby har de senaste 30 åren byggt upp en stor verksamhet inom entreprenörs- och fastighetsverksamhet. Han har bred styrelseerfarenhet från bolag där han även har ägarintressen. Han har genom familjeägda bolag varit en storägare i AF Gruppen.

Espen Jahr (49 år) Arbeidstagarrepresentant. HMS-chef på AF Decom. Jahr var en av grundarna av och har lett AF Gruppens interna företagsh, älsovård under 14 år. Som chef för företagshälsovården har han skaffat sig god kunskap om vad som är viktigt för de anställda och känner till de olika enheterna väl. Jahr har erfarenhet som HMS-chef i projekt. Han har tidigare erfarenhet som företagssjuksköterska vid Institutt for Bedriftshelsetjeneste/Bedriftshelse Norge. Han har en masterexamen i hälsa/ledning.