Hopp til hovedinnhold
Ingen ska bli sjuk av att arbeta för AF och vi strävar efter att se till att alla våra medarbetare trivs och känner arbetsglädje. Sjukfrånvaro är en indikator för hälsoarbetet, och målet är att undvika all sjukdom som orsakas av arbetet – dvs. ingen arbetsrelaterad sjukfrånvaro.

I Norge har AF en intern företagshälsovård, som hjälper till med det förebyggande hälsoarbetet. I den svenska verksamheten är alla våra bolag knutna till externa parter för företagshälsovård. De följer upp på medarbetarnas hälsa genom regelbundna hälsoundersökningar och bistår i frågor om sjukfrånvaro och rehabilitering.  

För att säkerställa kunskap om eventuell exponering som man kan utsättas för i arbetet och de åtgärder som kan förebygga hälsoproblem, har AF hälsokort för de 15 mest relevanta exponeringarna. Dessa finns på flera språk. Dessutom har AF utvecklat och genomfört programmet HälsoRisk, som gör oss bättre på att identifiera och påverka hälsoriskerna.

  • Sjukfrånvaro är en indikator för hälsoarbetet, och målet är att undvika all sjukdom som orsakas av arbetet – dvs. ingen arbetsrelaterad sjukfrånvaro.