Hopp til hovedinnhold
Trots kontinuerligt säkerhetsarbete måste vi i AF alltid vara förberedda på att allvarliga händelser inträffar.

I en nödsituation måste de inblandade få översikt och kontroll, och genomföra åtgärder för att begränsa skadan, inklusive långvariga skadeeffekter. Detta kan vara mycket krävande och därför behövs det träning, innan händelsen inträffar.

I AF:s projekt är det projektorganisationen som genomför övningar enligt den projektspecifika beredskapsplanen. För att vara beredda vid en större krissituation genomförs övningar i AF:s centrala krishanteringsgrupp. Detta är en krishanteringsgrupp som tillsammans med ett kristeam ska kunna stödja, ge råd, träna och avlasta projekten i en krissituation.