Hopp til hovedinnhold
Trots kontinuerligt säkerhetsarbete måste AF alltid vara förberedd på att allvarliga händelser inträffar. Olyckor sker när man minst förväntar det.

I en nödsituation ska de inblandade se till att uppnå översikt och kontroll, och genomföra åtgärder för att begränsa skadan, inklusive långvariga skadeeffekter. Detta kan uppfattas som mycket krävande och AF har länge insett att det bara finns en sak som gör det möjligt för oss att ta itu med sådana situationer på ett tillfredsställande sätt: träning.

I AF:s projekt är det projektorganisationen som genomför övningar i enlighet med den projektspecifika beredskapsplanen. För att vara beredda vid en större krissituation genomförs övningar i AF:s centrala krishanteringsgrupp. Detta är en krishanteringsgrupp som tillsammans med ett kristeam ska kunna stödja, ge råd, träna och avlasta projekten i en krissituation.