Hopp til hovedinnhold
Kursen är en grundläggande säkerhetsutbildning för alla som ska utföra arbete på en bygg- eller anläggningsarbetsplats, och ger kunskap om de sex största farorna som vi dagligen omges av i våra projekt, och livräddande regler relaterade till dessa.

Fareblindhet

På kursen träffar du David som är faroblind. Kort sagt betyder det att han har blivit så van vid sin omgivning att han börjar förbise detaljer.

Kursen är ett digitalt testlabb där du som kursdeltagare själv iscensätter olyckorna genom att ta bort barriärer och säkerhetsutrustning. David, som är designad för att tåla samma påverkan som en människokropp, utsätts för 6 arbetsolyckor med enorma krafter.

 

Kursen ger kunskap om de 6 största farorna och livräddande regler. 

Du hittar kursen i Motimate. Klicka här för att komma till kursen.

Är du extern användare? Klicka här för att komma till kursen som extern. 

 

Kursen finns på engelska, norska, svenska, polska, litauiska, italienska och spanska.

Genomförd kurs  kommer att registreras  i Projektregistret på samma sätt som AF:s  Säkerhetsintroduktion.