Hopp til hovedinnhold

AF Projektutveckling

AF Projektutveckling utvecklar bostäder och kommersiella fastigheter. Vi förvärvar utvecklingsbar mark och skapar attraktiva platser för att leva, bo och arbeta. I nära samarbete med kommuner och partners tar vi oss an både omfattande stadsutvecklingsprojekt och enstaka kvarter eller byggnader.

Samverkan är en av nycklarna till framgångsrik projektutveckling. Därför utvecklar vi i AF Projektutveckling alla våra projekt i partnerskap, som tillför nya idéer, ny kompetens och stabilitet.

Vi är stolta över våra goda ekonomiska resultat, men de icke-finansiella värden som vi skapar varje dag är lika viktiga: tillvaratagande av historiska kvaliteter och uppfyllandet av mänskliga behov genom mångfunktionella stadskvaliteter i nya stadsdelar.

Vi har lång erfarenhet av att utveckla såväl bostäder som kommersiella byggnader och hela områden. Höga ambitioner för gestaltning och design med funktionella och hållbart miljöriktiga lösningar och effektivt inomhusklimat är nyckelord som beskriver våra egenutvecklade projekt. Vi lägger ned vår själ i varje kvadratmeter vi producerar.

AF Projektutveckling

AF Projektutveckling

Gatuadress

Mölndalsvägen 42

Göteborg

Postadress

Mölndalsvägen 42

412 63 Göteborg

Fakturainformation

AF Projektutveckling AB

Org.nr. 556668-7009


Föredrar faktura som EHF

Send invoice email