Hopp til hovedinnhold
Utgångspunkten för AF:s säkerhetsarbete är att alla incidenter har en orsak och därför kan undvikas. En stark säkerhetskultur och goda system för lärande, utbildning och rapportering ska bidra till att AF undviker personskador.

Genom riskanalys identifieras möjliga incidenter och orsakerna till dessa. Riskreducerande barriärer etableras så att risken för incidenter elimineras eller reduceras till en acceptabel nivå. När en incident ändå sker följs den upp för att hitta de bakomliggande orsakerna, så att förbättringsåtgärder kan etableras. De allvarligaste incidenterna granskas extra noggrant. I dessa granskningar är även koncernens ledning involverad.

Den viktigaste parametern för mätning av säkerhetsarbetet i AF är H-värde. H-värde definieras som antalet skador som leder till frånvaro per 1 miljon arbetade timmar. Personskador som inträffar hos våra underleverantörer ingår i beräkningen av H-värdet. Skadefrekvensen har visat en positiv utveckling genom åren, från ett H-värde för den norska verksamheten på omkring 20 i början av 90-talet, till ett H-värde för 2017 på 1,1 (1,3).

Trots sitt kontinuerliga säkerhetsarbete måste AF alltid vara förberett på och redo att hantera allvarliga olyckor. Vi är därför organiserade med ett beredskapssystem i varje projekt och överordnat i koncernen, som ska hantera och minska skadliga effekter av allvarliga olyckor och säkerställa korrekt uppföljning.

Trots sitt kontinuerliga säkerhetsarbete måste AF alltid vara förberett på och redo att hantera allvarliga olyckor. Olyckor händer när man minst anar det.

 

  • Den viktigaste parametern för mätning av säkerhetsarbetet i AF är H-värde. H-värde definieras som antalet skador som leder till frånvaro per 1 miljon arbetade timmar. Personskador som inträffar hos våra underleverantörer ingår i beräkningen av H-värdet.