Hopp til hovedinnhold
Krav på skyddshandskar och skyddsglasögon

Krav på skyddshandskar och skyddsglasögon

    Skador på händer och ögon är bland de vanligaste skadetyperna i AF. Därför har AF infört krav på skyddshandskar och skyddsglasögon, med målet att minska antalet personskador.

    Krav på skyddshandskar och skyddsglasögon

    För våra samarbetspartners kommer detta i praktiken att innebära att skyddshandskar och skyddsglasögon ingår som standardskydd i våra projekt:

    "I AF gäller projektspecifika krav på skyddsutrustning. I våra bygg- och anläggningsprojekt är det till exempel obligatoriskt att använda skyddshjälm, skyddsglasögon/ögonskydd, skyddshandskar och skyddsskor, men annan typ av skyddsutrustning kan också vara obligatorisk, såsom hörselskydd och friskluftsmask. Arbetskläderna ska minst vara t-shirt och långbyxor. Det finns projektspecifika krav på skyddsskornas höjd och arbetsklädernas synlighet. (Synlighetsklass 1, 2 och 3)."

    Vi ser fram emot ett gott och säkert samarbete.