Hopp til hovedinnhold
AF Gruppen

AF bland Europas främsta inom mångfaldsarbete

– Stort erkännande

850 företag är bedömda i Financial Times undersökning av Europas bästa företag inom arbetet för större mångfald. 

– Ett stort erkännande för AF, säger koncernchef Amund Tøftum. Det är speciellt värdefullt att det är medarbetarna själva som betygsatt arbetsgivare och inte en jury eller en expertpanel. Det visar att vår insats för att göra AF till en mer inkluderande arbetsplats ger resultat. 

850 företag rankas

Diversity-undersökningen är genomförd av organsiationen Statista på uppdrag av Financial Times. 100 000 medarbetare har betygsatt mångfaldsarbetet på sin arbetsplats. Medarbetarna representerar 15 000 företag i 24 branscher och i 16 europeiska länder.

I undersökningen rankas de 850 bästa företagen i Europa. AF Gruppen har under lång tid arbetat målmedvetet för att öka andelen kvinnor och bekämpa omedveten diskriminering. Projektet De beste folka och deltagande i mångfaldsnätverket Diversitas är två viktiga beståndsdelar i detta arbete.

– I AF har vi ambitionen att vara branschen mest attraktiva arbetsgivare, och vi jobbar långsiktigt med åtgärder som ska öka andelen kvinnor och mångfalden i koncernen, samt säkra lika karriärmöjligheter och trivsel för alla, säger koncernchef Amund Tøftum. 

Önskar större mångfald

Med en kvinnoandel på knappt 10 procent råder det inget tvivel om att AF går miste om många duktiga medarbetare. De senaste åren har dock andelen kvinnliga medarbetare ökat, och den senaste medarbetarundersökningen tyder på att kvinnor och män trivs lika bra på jobbet. 

– Samtidigt är vi medvetna om att vi är i början av en viktig resa mot större mångfald och bättre inkludering. Vi ser fram emot att fortsätta med det vi betraktar som en långsiktig satsning, säger Tøftum. 

Deltagarna i den nätbaserade Statista-undersökningen fick först frågan om i hur stor grad de menar att arbetsgivaren främjar mångfald på en skala från 0 till 10. Därefter ombads medarbetarna att säga sin mening om arbetsgivarens hållning till kön, etnicitet, sexuell läggning, ålder och funktionsnedsättning.

Frågorna handlade bland annat om ifall män och kvinnor får samma lön för samma arbete och om arbetsgivaren är LHBTQ+-vänlig. Undersökningen genomfördes mellan april och augusti 2020.

Flera utmärkelser

‘Construction’-kategorin toppas av den österrikiska byggfirman Swietelsky. Inga andra nordiska företag hamnar på topp 25-listan i denna kategori. 

Undersökningen gavs stor plats i Financial Times i november. Biocoop, en fransk butikskedja som säljer ekologiska matvaror, utsågs till vinnare totlat. DNB kom på fjärde plats. 

Deltagarna i undersökningen är anställda i företag och organisationer som sysselsätter fler än 250 människor i Österrike, Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Polen, Spanien, Sverige Schweiz och Slovenien.

Dessutom blev en expertgrupp bestående av 14 000 HR-ledare och ledare i rekryteringsfirmor inbjudna att vara med i undersökningen via mejl.

AF Gruppens arbete för mångfald och inkludering har fått flera utmärkelser den senaste tiden. Kampanjen mot omedveten diskriminering vann silver i kategorin «Årets mangfoldspris» i Magnet Awards 2020 – NM i employer branding. I Universums undersökning av attraktiva arbetsgivare blev AF Gruppen branschbäst.