Hopp til hovedinnhold
Västar som används under skyddsrond hos AF Anläggning Väst
AF Gruppen

Signal som säkrar upp

De nya skyddsrondvästarna som AF Anläggning Väst har tagit fram signalerar tydligt att man är ute och går skyddsrond. Ett enkelt men smart initiativ som direkt fick fin respons när västarna användes första gången under rond på en byggarbetsplats. Inte minst för att yrkesarbetare på projekten kan se vilka som är på besök och uppmärksamma dem på risker. 

– Ofta vet inte personer ute på byggarbetsplatsen vilka vi är, eller varför vi går runt och tittar. De nya västarna belyser att vi är där för att gå skyddsrond, vilket öppnar upp för samtal och påpekanden från exempelvis yrkesarbetare om eventuella risker eller viktiga HMS-iakttagelser. Viktig information som kanske inte framkommer annars, säger HMS-representanterna för AF Anläggning Väst som är Anna-Karin Larsson, entreprenadingenjör, och Marcus Gullqvist, arbetsledare och skyddsombud.

 

Skyddsrond – vad är det och vem deltar?

Under en skyddsrond går man runt på arbetsplatsen för att upptäcka risker, exempelvis halka, fallrisk från hög höjd eller att det ligger något framme som du kan skada dig på. Man ser även till att skyddsutrustning och brandsläckare finns på plats samt kontrollerar att första hjälpen-utrustningen är komplett. Ett protokoll följs alltid och anmärkningar dokumenteras med foto.

– Från AF Anläggning Väst är det den berörda arbetsledningen som går skyddsronden. Vi vill helst att en representant från varje företag som arbetar på plats ska delta. Annars är det beställaren tillsammans med oss som går ronden, berättar Anna-Karin och Marcus.

Protokollen anslås sedan på arbetsplatstavlan, läggs på borden i byggbodarna och sparas på en gemensam plattform för att alla som arbetar på projekten ska uppmärksammas om eventuella risker som upptäckts och åtgärdats.

 

Checklista: Analys av trygg och säker arbetsplats

För att kunna bibehålla en god säkerhetskultur, sätter man på AF Anläggning Väst stort värde vid att hålla en öppen dialog med såväl egna medarbetare som inhyrd personal. En annan viktig del av förbättringsarbetet är att avsätta tid för att regelbundet utvärdera säkerheten på arbetsplatsen.

– Förutom att lyssna på vår medarbetare så uppmuntrar vi dem att fylla i vår checklista "Analys av trygg och säker arbetsplats" under arbetets gång. Checklistan granskar vi, diskuterar tillsammans och följer upp noggrant – ingenting får missas! Tanken med listan är att belysa så väl stort som smått, därför uppmuntrar vi till att man inte lämnar in en checklista där allt endast är ifyllt ”ja’’, säger Anna-Karin och Marcus.

Checklistan ger inte bara ledningen en upplysning gällande förhållandet på arbetsplatsen, den uppmärksammar även yrkesarbetarna om hur deras medarbetare och grupp som helhet upplever arbetsplatsen. 

Exempel på frågor i checklistan är: Förekommer det arbetsmoment som uppfattas som extrema/onödiga? Känns det som att alla strävar mot ett gemensamt mål?
Svaren som lämnas in berättar om riskobservationer och hur man löst dem – och om saker som fungerar bra!

 

Fem tips för en tryggare arbetsplats

AF Anläggning Väst arbetar på många olika sätt för att förebygga olyckor, främja en trygg arbetsplats och ger här fem tips för en sund säkerhetskultur:

  • Säkerhet, ordning och reda har alltid högsta prioritering. Hjälp varandra att göra rätt, städa och plocka undan.
  • En god ton och kamratskap är viktigt. Alla i projektet, både egen och inhyrd personal, måste känna delaktighet.
  • Gå aldrig förbi en risk. Uppmuntra alla att ta ansvar, ge feedback till kollegor och rapportera riskobservationer.
  • Lägg högsta vikt vid personlig skyddsutrustning. Anpassa utrustning för specifika arbetsmoment och använd alltid rätt val av verktyg eller maskin.
  • Skapa trygghet för individen att föra diskussion. Samverka inte bara genom formella möten och genomgångar utan stäm även av kontinuerligt och ha en öppen dialog.

Vad tror du, skulle skyddsrondsvästar eller checklistan vara intressant för att förbättra säkerheten i vardagen även på er arbetsplats? Vilka idéer har ni på din arbetsplats som med stora mått eller enkla medel kan göra vardagen tryggare?