Hopp til hovedinnhold
Anläggning, AF Gruppen

Flyttade 10 500 kubik massor på en enda dag

Gräva ut en jättegrop

– Det var flera som tvivlade på att vi skulle klara det, säger Torgeir Eriksen, anläggningsledare och delägare i Målselv Maskin og Transport (MMT). 

Jobbet var omfattande och tiden knapp. Projektet gick ut på att gräva en ny deponicell på Perpetuums avfallsdeponi på Stormoen inte långt från Storsteinnes i Troms og Finnmark. 412 000 lösa kubikmeter skulle flyttas på två månader. 

Den 13 juni började man gräva med deadline 15 augusti. En vecka före slutdatum var uppdraget genomfört. 

– Vi har duktiga medarbetare som räknar på jobbet och vet vilken kapacitet vi har. När man bemannar med rätt folk så stämmer teori och praktik, konstaterar vd Erik-Anders Helin. 

Tävlade om att vara bäst

MMT satte in två arbetslag som jobbade 13 dagar och var lediga i 15. På så sätt stod projektet stilla bara varannan söndag. Dessutom började arbetslagen tävla om att flytta mesta möjliga volym. Helin berättade att dumprarna nästan flög lågt över grushögarna under den mest hektiska perioden. 

– Som mest flyttade vi 10 500 kubik på en dag, ler Torgeir Eriksen. 

När Helin och Eriksen inspekterar projektet en dag i slutet av augusti, är det förhållandevis lugnt. Ett arbetslag håller på att lägga en halv meter massa ovanpå duken som finns i botten på den nya deponin.

MMT vann nämligen del två av projektet då grävjobbet var avklarat. Del två går ut på att klä deponin med flera lager av membran och duk med massor mellan några av lagren, inte helt olikt att bygga en bassäng. I botten finns dräneringsrör anslutna till en pumpanläggning och en damm som hanterar avrinningen från massorna i deponin. Gropen ska bli tät och dränerad.

Slutdatum för detta jobb är i november, men anläggningsledare Eriksen tar sikte på att bli färdig i god tid före oktobers utgång – i god MMT-anda. AF-dottern Målselv Maskin og Transport har fullt fokus på drift och lönsamhet.  

Trivs bäst i full fart

– Vi är jordnära, men väldigt fokuserade på att tjäna pengar. Sista raden har alltid varit det viktigaste, slår ekonomichef Frank Eriksen fast.

Bröderna Torgeir och Frank och syskonbarnet Trond Inge har byggt upp och ägt MMT under ett antal år. 2015 köpte AF Gruppen 70 procent av familjeföretaget. Det var Eriksen-familjen som kontaktade AF om ett möjligt förvärv.  

– Företaget hade vuxit och stora värden var i arbete. Vi är ägare i andra generationen och såg ingen naturlig tredje generation. Vi behövde få in nya ägare och ville få det avklarat så fort som möjligt, säger Frank Eriksen. 

Ekonomichefen pratar fort och engagerat. Skrivbordet är fullt av pappershögar. Eriksen är nästan ensam på företagets bas i Rossvoll i Målselv kommun den här eftermiddagen. Det är precis så som ledningen vill ha det. Det betyder att folk och maskiner är ute på projekt, ute i produktion. I MMT gillar man inte lugna dagar.

Bonus för alla anställda

Lokalerna präglas inte av onödig lyx. Ledningen prioriterar att dela överskottet med de anställda. Sedan 1971 har 20 procent av överskottet gått tillbaka till medarbetarna i form av bonus. Ett enda år har bonusen inte delats ut. I år väntas bonusen blir 100 000 NOK per anställd. 

– På så vis har hela organisationen fått en entreprenörsanda och ett intresse av att hand om utrustningen och göra jobbat på rätt sätt från början, förklarar Frank Eriksen.

Första halvåret 2019 presterade företaget sitt bästa resultat någonsin. Årets driftsnetto blir ännu bättre, runt 15 procent. Sådant uppmärksammas av koncernledningen.

– MMT har som alltid hög lönsamhet, men hittills under 2020 har NMT haft det klart bästa halvårsresultatet i företagets historia, sa Morten Grongstad då han i augusti presenterade AF Gruppens resultat för andra kvartalet. 

Ömsesidig nytta

MMT och AF har en gemensam historia som går tillbaka till 1990-talet. Frank Eriksen lärde känna AF Gruppens tidigare koncernchef Pål Egil Rønn i samband med byggandet av Romeriksporten 1995 - 1998.  Ledningen för MMT är nöjd med att ha fått AF som delägare.

– Vi kände att vi satt här ensamma med ett stort företag. Nu har vi en stor koncern bakom oss, säger Frank Eriksen.

– Senast idag pratade jag med AF om ett anbud där vi behöver luta oss mot AF eftersom det krävs en ISO 9001-certifiering. AF har den certifieringen, men inte vi. Om vi inte hade haft AF i ryggen skulle vi inte ha kunnat leverera det uppdraget, förklarar Eriksen.